APFP
por uno estatuto proprio para prisiones

APFP Cataluña

9 octubre 2019 |
10

Calendario APFP 2019 Presons Catalunya

Descarga el calendario
9 octubre 2019 |
13

Especial concurs commandments. Barems. Compte amb la Tríada.

El passat dia 5 de novembre, la Sala de lo Contenciós - Ad-ministratiu del Tribunal Suprem dictava Providència per la qual ha in admès el darrer recurs de Cassació presentat per l’administració, confirmant l’argumentari de l’APFP, i conde-nant-la novament en costes. Descarga la noticia
9 octubre 2018 |
12

Sentencia 274/2018 JCA 15 de Barcelona

EL JUTGE OBLIGA L’ADMINISTRACIÓ A CONSIDERAR LA NUL•LITAT DE LA CONVOCATÒRIA DE 6 PLACES DE CRIMO AL C.O. LLEIDA,  MITJANÇANT ENCÀRREC EN FUNCIONS, PU-BLICADA PEL SISTEMA ATRI. Descarga la sentencia
9 octubre 2018 |
11

APFP denuncia situación trabajo U.S.I. C.P. Brians 1

APFP quiere poner en su conocimiento la situación de precariedad en la que están trabajando los funcionarios asignados al departamento de la Unitat de Servei Intern (U.S.I) del CP Brians 1.  Descarga la noticia
9 octubre 2018 |
4

Sentencia 4178-2018 de 4 de Julio: el TSJ reconoce que el ICS y el Departament de Justicia vulneraron derechos fundamentales de personal sanitario en su traspaso al ICS

Esta sentencia tiene su origen en otra ganada por APFP que ya condenaba al ICS y a Justicia en los mismos términos sin embargo el ICS decide recurrirle y el TSJ decide reunirse el PLENO JURISDICCIONAL (23 Magistrados) y le asesta una sentencia en la que vuelve a reiterar que…
9 octubre 2018 |
12

Publicació de l´associació juliol 2018

Haver complert cinquanta-set anys d’edat i l’acreditació d’haver prestat servei efectiu en unitats de servei inte- rior o d’àrea mixta, tant de llocs base com de comandament intermedi, durant vint-i-cinc anys, dels quals els cinc darrers han de correspondre a un període ininterromput i immediatament anterior a la petició. Descarga…
9 octubre 2018 |
9

Sentencia 24-2018: el TDJ insiste en la anulación de las adjudicaciones de Puig de les basses

Ya informamos en el mes de Diciembre de la SENTENCIA 812-2017 en cuyos términos insiste de nuevo el TSJ, es decir ya en su momento la administración optó por VOLVER A REDACTAR LA BASE ANULADA y mantener la necesidad de realizar una nueva entrevista QUE NO SE PUEDE LLEVAR A…
9 octubre 2018 |
5

Butlletí informatiu abril de 2018

Companys, a partir d'ara , cada mes elaborarem un resum de les accions que fa el nostre sindicat arreu, per tal que conegueu el que fem, el que som , les persones que treballen per aconseguir millores per a tots nosaltres. I comencem amb una presentació, la del nostre company…
9 octubre 2018 |
11

Sentencia ganada por APFP contra el concurso de mandos

La Sentencia 812-2017 del TSJ ( que no es firme pues se puede recurrir al Supremo) anula las actuaciones que la Administración llevó a cabo después de la primera sentencia que anuló una base. En su momento la administración optó por VOLVER A REDACTAR LA BASE ANULADA y mantener la necesidad…
9 octubre 2018 |
6

La Generalitat no paga correctamente la seguridad social de los funcionarios de prisiones

Ya en los años 90 se detectaron casos de impago de cuotas que llevaron a sendas sentencias del TSJ por esta causa. Lo que pensábamos que no ocurriría vuelve a pasar. APFP ha detectado casos en los que el Departament de Justicia DA DE ALTA FUERA DE PLAZO Y NO…